top of page
פלטת עץ לאי פינתי
שולחן פינת אוכל אלון 3 מטר אלון לאמי

פלטת עץ אלון לאמי

פלטות עץ אלון לאמי

ריכזנו לכם פרויקטים שונים מוגמרים וגם עבודות מוכנות להתקנה שבוצעו מפלטות עץ אלון לאמי במידות שונות ועוביים שונים , באפשרותכם להתרשם מרמת הגימור ומאיכות הפלטות , בדף הזה באפשרותך להתרשם מפרויקטים שבוצעו רק מפלטות עץ אלון לאמי , בדפים אחרים של האתר באפשרותך להתרשם מסוגים אחרים של העץ מה שיעזור לך לבחור את סוג הפלטה  המתאימה לפרויקט שלך , בפלטות מסוג לאמי החיבורים של העץ הם לאורך כל הפלטה

מחסן עצים

bottom of page